Terug naar projecten

A6 aansluiting 10

Aansluiting 10 op de A6 nabij Lelystad is een aansluiting die qua capaciteit aangepakt dient te worden. De Opdrachtgever heeft in een eerdere fase een referentieontwerp gemaakt en de daarbij horende vraagspecificatie opgesteld. Van Leersum Infra heeft ondersteuning geboden tijdens de tenderfase van dit project. De ondersteuning bestond voornamelijk uit de toetsing van het 2D wegontwerp van het referentieontwerp en het bepalen van de hoeveelheden ten behoeve van de  prijsvorming.

 

Van Leersum Infra heeft het referentie ontwerp op basis van het 2D referentieontwerp en de daarbij horende dwarsprofielen nagebouwd in 3D. Daarna heeft van Leersum Infra in overleg met de klant optimalisaties doorgevoerd die een positieve bijdrage zouden leveren op de prijsvorming van deze tender. Na vaststelling van het aanbiedingsontwerp heeft Van Leersum Infra tekeningen gemaakt van de situatie en de dwarsprofielen. Op basis van het 3D model en de tekeningen zijn daarna hoeveelheden bepaald die als input hebben gedient voor de prijsvorming van de integrale aanbieding.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

URL

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a6/a6_aansluiting_1-_lelystad/index.aspx

©2014 | NRV