Omlegging A9 Badhoevedorp

Verbeteringen

Ruimtelijke kwaliteit

Schiphol beter bereikbaar

De A9 verwijnt uit Badhoevedorp

Verbreding naar 2x3 rijstroken

Een verbeterde leefomgeving

Onderdoorgang vor hoogwaardig ov

Minder geluidsoverlast

Doorstroming verbetering

Verbetering van de luchtkwaliteit

Vervanging klaverblad

Betere doorstroming wegen

Nieuw knooppunt

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

URL

N.v.t

Aan de hand van varianten is onderzocht of het realistisch en haalbaar is om het uitvoeringstraject van het project in te korten. In samenwerking met de diverse disciplines binnen het team van CBB is in een kort tijdsbestek gekeken naar de alternatieve oplossingen voor bestaande dwangpunten in de planning. Alle technische knelpunten die daaruit voortvloeiden zijn onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

 

Als resumé is plan B ingediend bij opdrachtgever en op basis van het alternatieve plan zullen keuzes gemaakt worden -> GO or NO GO. De bijdrage van Van Leersum Infra aan plan B was haar kennis van wegenbouwprojecten en het wegontwerp in het bijzonder. Diverse varianten zijn voorzien van commentaar. Daarnaast zijn diverse varianten ontwerpon en getoetst op de richtlijnen voor het ontwerpen van wegen.

 

3D ontwerp van de eindsituatie en varianten;

3D ontwerpen van het tijdelijke grondwerk;

3D modelleren van de geluiddschermen;

Project begeleiding grond & wegen;

Projectbegeleiding geluidsschermen;

System engineering;

Advies voor ontwerp grond & wegen;

Dag en nacht visualisaties voor DVM;

Camera visualisaties voor DVM;

©2014 | NRV