Terug naar projecten

Realiseren Calamiteitenbogen A9/A22 en uitbreiden hoogtemeldingsysteem Velsertunnel

Ten behoeve van toekomstig onderhoud aan de Velsertunnel en calamiteiten in de Velsertunnel of de Wijkertunnel zijn door opdrachtgever wegverbindingen bedacht tussen de A22 en de A9. Deze wegverbindingen zijn de calimiteitenbogen A9/A22 en bevinden zich in knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk, waar de A9 en de A22 samenkomen. Opdrachtgever heeft in een eerdere fase een referentieontwerp opgesteld met daarbij horend een vraagspecificatie.

 

Op basis van het referentieontwerp en de vraagspecificatie heeft Van Leersum Infra ondersteuning verleent tijdens de tenderfase. De ondersteuning bestond voornamelijk uit de toetsing van het 3D wegontwerp van het referentieontwerp en het bepalen van de hoeveelheden ten behoeve van prijsvorming. Tijdens de toetsing zijn er door Van Leersum Infra technisch onmogelijkheden gevonden in het aangeleverde ontwerp. Deze onvolkomenheden zijn voorgelegd aan opdrachtgever middels individuele inlichtingen. Aansluitend is er een herzien referentieontwerp verstrekt aan alle inschrijvers.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

URL

http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/mei2014/start_aanleg_calamiteitenbogen_op_knooppunten_velsen_en_beverwijk.aspx

©2014 | NRV