Coloradoviaduct

Door de ontwikkelingen op de Maasvlakte is het noodzakelijk om verschillende  verkeersstromen (gemotoriseerd, spoorweg- en interne baan verkeer) elkaar ongelijkvloers te laten kruisen. Gekozen is voor een oplossing waarbij de volledige kruising tussen de Europaweg, Coloradoweg en Madoerastraat/(verlegde) Dardanellenstraat wordt opgetild. Daaronder ontstaat dan ruimte voor het laten passeren van het spoor (zowel de sporen van Maasvlakte 2 als het Lyondellspoor), de GTR en de uitgaande stroom vanaf de Coloradoweg (ECT, APMT) naar de Europaweg/C2-bocht.

 

De reconstructie van het kruispunt heeft de projectnaam Coloradoviaduct gekregen.

 

Van Leersum Infra heeft, in opdracht van MNO Vervat, voor dit project het Definitief ontwerp en het Uitvoeringsontwerp van de GWW gemaakt.

Opdrachtgever

MNO Vervat

URL

https://www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/759/Omleidingsroutes+wegens+aanleg+Coloradoviaduct

©2014 | NRV