Terug naar projecten

Herinrichting Olympiaweg

De Hargalaan ter plekke van de Olympiaweg wordt opnieuw ingericht ten behoeve van de aanleg van warmteleidingen; er komen meer parkeerplaatsen en twee rijen met bomen, evenals een fietspad in twee richtingen. Van Leersum Infra controleert in dit project de aangeleverde ontwerpen en stelt een bebordingsplan op.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

URL

http://www.schiedam.nl/Def/leidingovernoord/Hargalaan.html

©2014 | NRV