Terug naar projecten

N241 Herinrichting tussen Verlaat en Schagen

Van Leersum Infra heeft tijdens de tenderfase ondersteuning geboden aan Boskalis. Ten behoeve van de inschrijving diende de uitvoeringsfasering te worden gepresenteerd. Ten tijde van de inschrijving waren nog niet alle gronden in eigendom van de opdrachtgever. In het contract is opgenomen dat het tracé, ca. 10 km lang, is opgedeeld in 8 wegvakken. Op het moment dat alle gronden in 1 wegvak aangekocht zijn dient de opdrachtnemer binnen een gestelde tijd aan te vangen met de werkzaamheden.

 

De projectplanning en de daarbij horende uitvoeringsfasering waren hierdoor afhankelijk van het aankopen van gronden. Elk wegvak werd geacht als deel-project gezien te worden binnen een groter geheel. De presentatie van de uitvoeringsfasering met daaraan gekoppeld de planning werd door opdrachtnemer als zeer belangrijk aandachtspunt ervaren ten behoeve van de inschrijving. In samenwerking met ervaren krachten uit de uitvoering heeft Van Leersum Infra per wegvak tekeningen opgesteld die later zijn uitgewerkt tot presentabele posters. Het project is uiteindelijk aan Boskalis gegund en Van Leersum Infra is door Boskalis aangesteld om het integrale DO uit te werken.

Opdrachtgever

Provincie Noord Holland

URL

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Kop-van-NoordHolland/In-uitvoering/N241-herinrichting-tussen-Verlaat-en-Schagen.htm

©2014 | NRV