Terug naar projecten

Tender N62 Sloeweg

De Sloeweg (N62) is de doorgaande verbinding tussen het Sloegebied, de Westerscheldetunnel en de A58. Naast de functie voor het doorgaande verkeer, zorgt de Sloeweg ook voor de aansluiting van verschillende woonkernen op het hoofdwegennet.

Als gevolg van de opening van de Westerscheldetunnel is de verkeersintensiteit tussen het Sloegebied en Goes, respectievelijk Middelburg, sterk toegenomen. De komende jaren zal het naar verwachting nog drukker worden op de Sloeweg.

 

Om er voor te zorgen dat de verkeersafwikkeling tussen het Sloegebied en Goes ook in de toekomst vlot en veilig verloopt wordt de capaciteit van de Sloeweg verbeterd.

Om dit te bereiken wordt de Sloeweg verbreed naar 2x2 rijstroken en komt er een ongelijkvloerse aansluiting t.p.v. de Moldendijk.

De aansluiting op de Tunnelweg/Bernhardweg en de aansluiting op de A58 worden ook ongelijkvloerse knooppunten.

 

 

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

URL

http://www.zeeland.nl/verkeer_vervoer/wegen/werkzaamheden/n62_sloeweg/

©2014 | NRV