Onze diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Leersum Infra is in staat om het gehele traject van verkenningsfase tot realisatiefase vakkundig te ontwerpen en/of te begeleiden. Daarvoor beschikt het over adviseurs en projectleiders die een dergelijk project kunnen opzetten en leiden inclusief in- en externe communicatie, specialisten die vanuit hun achtergrond invulling kunnen geven aan infrastructurele projecten en experts in het vervaardigen van 3D ontwerpmodellen. 

Naast de hiernaast genoemde specialismen voeren we binnen Van Leersum Infra ook GWW werkzaamheden uit met betrekking tot: 

De aanwezige kennis en diensten binnen de specialisatie Wegontwerp bestaan uit:

  • Ontwerpen rijkswegen (ROA)
  • Ontwerpen onderliggend wegennet (Handboek Wegontwerp) en fietspaden
  • Ontwerpen binnenstedelijke infra (ASVV)
  • Ontwerp Bermbeveiliging, bebakening en markering, bebording en bewegwijzering, verlichting en verzorgingsplaatsen
  • Opzet 3D ontwerpmodel (MX, Open Roads Designer en Civil3D), gekoppeld aan BIM
  • Bewaken van raakvlakken met andere disciplines (kunstwerken, geotechniek, inpassingsvoorzieningen en elektrotechnische voorzieningen)

Verkeersveiligheidsaudits (KoVa gecertificeerd)

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke beoordeling van de verkeersveiligheid van ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject. Doel van de audit is om in een vroegtijdig stadium te weten te komen of en op welke manier de weg risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Zo kan de wegbeheerder deze risico’s nog wegnemen tijdens het ontwerpproces en rondom het moment dat de weg in gebruik wordt genomen. Een verkeersveiligheidsaudit is een verplicht onderdeel van het ontwerpproces bij rijkswegen.

Bij Van Leersum Infra kunt u terecht voor:
• Het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op wegen in beheer van het Rijk;
• Het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op onderliggend wegennet en binnenstedelijke infra;
• Het geven van intern advies op projecten rondom een verkeersveiligheidsaudit (incl. proces);
• Het toetsen van een wegontwerp in relatie tot verkeersgedrag (Human Factors) en verkeersveiligheid.

In alle projecten wordt de kennis op het gebied van verkeersveiligheid en Human Factors toegepast zodat Voor meer informatie over verkeersveiligheidsaudits zie:
Verkeersveiligheidsaudits | Verkeersveiligheidsaudit Rijkswegennet

Plan- & MER-studies

In de planfase kan het ontwerp volledig gemaakt en aangepast worden aan de specifieke wensen van de opdrachtgever, zowel in 2D en in 3D.

Tenders

De ervaring opgedaan in verschillende projectstadia van diverse projecten wordt toegepast in de tenderfase. Zo kunnen optimalisaties gedaan worden die een bijdrage leveren aan een succesvolle aanbieding.

Geluidschermen

Van schetsfase tot oplevering worden ontwerp nota’s, verificatierapporten, constructieve berekeningen en gewenste tekeningen verzorgd.

D&C Projecten

Van Leersum Infra heeft de kennis in huis om de systems engineering van D&C projecten te organiseren en te beheren. Wij kunnen een compleet project (-onderdeel) voor de opdrachtgever uitwerken van voorontwerp tot uitvoeringsontwerp.

Contract / Kwaliteitsmanagement

Wij bieden ondersteuning en advising voor een projectorganisatie op contractuele aspecten binnen de verschillende fasen van het project. Ook op het vlak van kwaliteitsmanagement kunnen wij mensen leveren voor het houden van audits (lead auditor) en KAM.

Controles / Second Opinions

Door de enorme kennis van de richtlijnen kunnen controles en second opinions leiden tot nieuwe inzichten en een optimaal resultaat.