Over Van Leersum Infra

Missie en visie

Van Leersum Infra is een onafhankelijk civieltechnisch ingenieurs- en adviesbureau. Zij heeft ruime ervaring in de infrastructurele markt en is gespecialiseerd in het verlenen van diensten aan overheden, ingenieursbureaus en aannemers op grote en kleine civieltechnische projecten.

Van Leersum Infra is in staat om het gehele traject van verkenningsfase tot realisatiefase vakkundig te ontwerpen en/of te begeleiden. Daarvoor beschikt het over adviseurs en projectleiders die een dergelijk project kunnen opzetten en leiden inclusief in- en externe communicatie, specialisten die vanuit hun achtergrond invulling kunnen geven aan infrastructurele projecten en experts in het vervaardigen van 3D ontwerpmodellen.

Met de aanwezige ontwerp- en uitvoeringskennis kan Van Leersum Infra voor haar opdrachtgevers een belangrijke rol spelen in het proces van planvorming, uitwerking en uitvoering van projecten. Hierbij wordt gestreefd om snel, slim en goed te bouwen met aandacht voor de belangen van alle partijen in het actuele en toekomstige (bouw)proces.

Missie

Van Leersum Infra wil een bijdrage leveren aan de veilige en duurzame inrichting van de leefomgeving voor nu en de toekomst. Wij willen toegevoegde waarde scheppen voor de ontwikkeling van Nederland.

Visie

We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door hoogwaardige adviezen en producten te leveren met aandacht voor mens en maatschappij. Dit willen we bereiken middels een zelfstandige en onafhankelijke kennisorganisatie die midden in de maatschappij staat en voorop loopt in kennis en kunde.